Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

ΕΣΡ = ΜΕΣΟΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΑΡΘΡΟ 19

Καθένας έχει το δικαίωμα 
της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, 
που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, 
και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και 
να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, 
με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.

             -------------------------------------------------------


Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ HIGH ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΓIA TA IMIA


ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΡ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΣΤΟ HIGH TV ΓΙΑ ΤΑ ΙΜΙΑ




"Ο ελεύθερος άνθρωπος βλέπει μια εικόνα και  ορμάει να δει τι είναι πίσω από αυτή και να βρει όχι μόνο την πράξη αλλά και τοπεριεχόμενο και το μήνυμα, την υπόσταση την οντολογική υπόσταση κάθε πράξης, που εκπέμπει μία εικόνα.
Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος." 
Αυτά ενόχλησαν...
Καμαρώστε το αιτιολογικό του ΕΣΡ αλλά δείτε και το σθένος του Α. Αθηναίου να λέει τα πράγματα με το όνομά τους... 

Με μπλέ γράμματα όλα όσα είπε και ενόχλησαν...
ΕθΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
  Σήμερα ημέρα Δευτέρα 26 Σεπrεμβρίoυ 2011 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέσrησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα
μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάvνης Παπακώσrας, Kωνσταντίνoς Τσουράκης
Κωνσταντίνoς Aπoσroλάς, Γεώργιος Στεφανάκης. Απούσα η
Aντιπρόεδρoς Λίνα Αλεξίου.

Ιστορικό – Noμική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 27.6.2011
αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με
διακριτικό τίτλο ΗΙGH TV Ν. Αττικής, κατά της 260/4.7.2011 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 19η Σεπτεμβρίου 2011.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.
ll. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ, β και ε του Ν. 286312000 κατά το οποίον το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
ΙΠ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδική; διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει με αίτηση
θεραπείας από τη διοικητική αρχή' που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την τροποποίηση αυτής.
Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταφείας
με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτρια; του ιδιωτικού
τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο HIGH TV Ν. Αττικής, προέκυψαν τα
ακόλουθα: Με την υπ' αριθ. 260/4.7.2011 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα εξής
πραγματικά περιστατικά: «Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του
εκπροσώπου της εταφείας με την επωνυμία PAΔIOTHΛEOΠΤΙΚH ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ,
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο HIGH TV.
Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvd που
απέστειλε ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός, της εκπομπής «Τομές» κατά την
19.01.2011 και 02.02.2011, από ώρας 21:25' έως 22:21' και από 21:10' έως 22:07',
αντιστοίχως, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Eκπoμπή «ΤΟΜΕΣ» της 19.01.2011από 21:25' έωι; 22:21'
Ένδειςn DVD 1:30':55" - 01:46':30"
Ο παρουσιαστής της εκπομπής αναφερόμενος στα Ίμια λέει τα εξής:

«... Το σύστημα πάει να φτιάξει ηλιθίους. Πάει να φτιάξει ανδρείκελά.
Ανθρωπείκελα αν θέλετε. Ανθρωπάρια που δε σκέφτονται, 
Που ζουν σε μία εικονική πραγματικότητα αρνούμενοι να ερμηνεύσουν την εικόνα, αρνούμενοι να ψάξουν το πραγματικό τους περιεχόμενο, αρνούμενοι να αναζητήσουν την αλήθεια. Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που αναζητά την αλήθεια, που διψάει για την αλήθεια. Ο άνθρωπος, ο οποίος ζει με την εικόνα είναι ένας ανύπαρκτος άνθρωπος.Μία ψυχή του υπνώτη ή μία ψυχή που δε θα βρει ποτέ νερό, ποτέ ξεδίψασμα και θα μείνει νεκρή. Αυτό θέλει η παγκοσμιοποίηση. Ο άνθρωπος να βλέπει κάτι μπροστά του, να το εισπράττει όπως του σερβίρεται ... Αν η εικόνα είναι αποδεκτή η συμπαθής μένουμε εκεί και δεν ψάχνουμε τις λεπτομέρειες. Δεν ψάχνουμε την αλήθεια λέει η παγκοσμιοποίηση. Μένουμε στην εικόνα. Καταναλώνουμε το σκηνικό και δεν αναζητούμε το βαθύτερο. 
Αυτός είναι ο ανελεύθερος άνθρωπος που κατασκευάζεται.
Που κατασκευάζει η παγκοσμιοποίηση. Ο ελεύθερος άνθρωπος βλέπει μια εικόνα και ορμάει να δει τι είναι πίσω από αυτή και να βρει όχι μόνο την πράξη αλλά και το περιεχόμενο και το μήνυμα, την υπόσταση την οντολογική υπόσταση κάθε πράξης,που εκπέμπει μία εικόνα. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Εν ονόματι λοιπόν της δήθεν ελευθερίας η παγκοσμιοποίηση τι λέει; Ότι δε θα σκέπτεστε, θα ζείτε ηλιθίως, θα καταναλώνετε την εικόνα. Θα είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα. Κοινώς θα αυνανίζεστε. Αυτό λέει η παγκοσμιοποίηση. Διότι ο ψυχικό; αυνανισμός είναι αυτός που δεν τολμάει να περάσει πέρα από την εικόνα εν ονόματι του να μην πονέσει. Έτσι; Αυτό είναι το μήνυμα της σύγχρονη; δήθεν ψυχολογίας, αυτό διδάσκουμε στα παιδιά, αυτό διδάσκουμε στα στελέχη και αυτό λέμε στους ανθρώπους. Γιατί; Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να φτιάξει ωραίες, εικονικές πραγματικότητες, να σε πείσει ότι θα ζεις με τις εικονικές πραγματικότητες και από εκεί και πέρα εσύ θα αφήσεις
ήσυχα τα σκουπίδια, τους ευτελείς να παίζουν το δικό τους παιχνίδι και να σε
χειραγωγούν. Διότι όταν αναζητάς την αλήθεια κι όταν έχεις ικανότητα να αναζητάς την αλήθεια, δε χειραγωγείσαι, Βέβαια δόλωμα για όλα αυτά είναι να μη
στεναχωρηθούμε, να μην πονέσουμε. Ο πόνος όμως είναι πολύ καλύτερο; από το
ψέμα ή από την εικόνα και εκτός από τη συνολική αντιμετώπιση -για να ξαναγυρίσω στα Ίμια που είναι το βασικό μας θέμα σήμερα. Προσφέρθηκε στους Έλληνες ως νίκη το να μην πονέσω. Και ποιο ήταν το να μην πονέσω; Ότι δεν κάναμε πόλεμο. Ότι αποφύγαμε να σκοτωθούν παιδιά. Ασχέτως αν σκοτώσαμε τρεις ήρωες. Έτσι; Και το κατάπιανε οι καταναλωτές της εικόνας. Αλλά από τότε το έθνος πληγώθηκε βαθιά. Τι είναι καλύτερα; Να με σκοτώσουν την ώρα που προστατεύω την οικογένεια μου να μη την κακοποιήσουν κάποιοι αλήτες ή να ζήσω έχοντας μέσα μου την ψυχή μου ντροπιασμένη και νεκρή, ότι δεν υπεράσπισα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου όταν αλήτες επιτέθηκαν και τα βίασαν μπροστά στα μάτια μου; Όλοι κάνουν τις επιλογές τους. Την επιλoγή της έκανε και η τότε κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη. Το θέμα δεν είναι απλό. Διότι καθώς έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια από το 1996, οι Έλληνες ξέρουν πια πολύ καλά ότι τα Τμια δεν ήταν ένας κωλόβραχος όπως θέλανε να το πουν οι πράκτορες της προπαγάνδας. Αλλά τα Ίμια από κάτω έχουν κάδμιο. Ο πλούτος του Αιγαίου είναι «at stake» που θα λέγανε οι Αμερικάνοι; Αυτό είναι το διακύβευμα, που είναι η λέξη της μόδας. Το διακύβευμα είναι ο πλούτος του Αιγαίου. Κάδμιο, πετρέλαιο, αέριο ... Και βεβαίως επειδή η διεθνής πρακτική δεν έχει καμία σχέση με την αλητεία, που όταν συμβαίνει η μάνα σου ή η γυναίκα σου να είναι ωραία γυναίκα σε σκοτώνει για να στην πάρει ας πούμε ... Το ίδιο συμβαίνει και με την Ελλάδα που είναι η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Και για αυτό θέλουν να μας την πάρουν. Η διεθνής αλητεία. Έτσι; Οι διεθνείς κανόνες φτιάχνονται για να παραβιάζονται όταν εσύ τύχεις να σε γεννήσει η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου, που λέγεται Ελλάδα. Όταν εσύ τύχεις να εχει; για γυναίκα σου την ωραιότερη γυναίκα του κόσμου, που είναι η Ελλάδα. Έτσι; και εμείς που έτυχε να έχουμε και μάνα και γυναίκα την ωραιότερη γυναίκα του κόσμου θέλουν να μας καθαρίσουνε και να την πάρουν εκείνοι, Να τη βιάσουν. Αυτό είναι. Επομένως εκείνη την εικονική πραγματικότητα, που παρουσίασε εκείνο το βράδυ, η παρωδός κυβέρνηση, η εν παρωδία τελούσα κυβέρνηση ήτανε μία εικόνα, που ήθελαν να πείσουν το λαό ότι τον σώσανε από έναν πόλεμο, που δεν άξιζε τον κόπο για έναν κωλόβραχο. Γιατί η λέξη «κωλόβραχος» ελέχθη από επίσημα κυβερνητικά χείλη. Το παιχνίδι που
παίχτηκε είναι ακριβώς το παιχνίδι, που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος
δυστυχώς δεν ήταν πρωθυπουργός εκείνο το βράδυ για να τραβήξει άλλη μία
διασπορά του στόλου όπως είχε κάνει σε νωρίτερη κρίση και να πει στους Τούρκου; «το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδος ξέρω γω ... Αυτοί φύγανε, δεν μπορώ να τους μαζέψω τώρα, καθίστε καλά γιατί θα γίνει τη κακομοίρας», Αλλά για αυτό έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου από το σκηνικό. Διότι ό.τι και να του καταλογίζουν αυτοί που δεν τον πιστεύουν, να τον λένε ... Ό,τι θες τον λένε ... Έτσι; Ήξερε να τους «παίζει»..Είχε ζήσει στην Αμερική και όσοι έχουμε ζήσει στην Αμερική ξέρουμε ότι επειδή δεν πρόκειται στις διεθνείς σχέσεις να έχουμε ερωτική σχέση, η οποία αυθύπαρκτα είναι το ένα και το μαζί... αλλά επειδή στις διεθνείς σχέσεις είναι ένας σκληρός ανταγωνισμός πορνών και είναι σκληρός ανταγωνισμός νταβατζήδων ... Από το αριστερό πεζοδρόμιο της Συγγρού ή από το δεξί πεζοδρόμιο της Συγγρού; Έτσι; Εξαρτάται αν είσαι το ανερχομένο ή το κατερχομένο. Από εκεί λοιπόν παίζεται το παιχνίδι. Τώρα μου
φαίνεται η Συγγρού καθάρισε αλλά είθισται να τη λέμε κάποτε ότι ήτανε ... ή την οδό Φiλωνoς -πως τη λέγαμε- στον Πειραιά. Επομένως επειδή είναι παίγvιoν
νταβατζήδων η διεθνής πολιτική χρειάζεται κάποιον να ξέρει να παίζει. Και ο
Παπανδρέου ό.τι και να ήτανε δεν ξέρω αν στις καρδιές σας ... καθένας κάνει τις
αξιολογήσεις του. Αλλά ήξερε να παίζει, Ήξερε να παίζει με τον απέναντι νταβατζή. Οι υπόλοιποι, τους οποίου; ο λαός λέει προδότες είναι απλώς άνθρωποι, οι οποίοι δεν παίζουν αλλά λένε ναι. Τα Ίμια λοιπόν εκείνο το βράδυ είχαν παιχτεί πολύ νωρίτερα. Είχαν παιχτεί στο παιχνίδι της σκακιέρα; της διεθνούς πρακτικής, της διεθνούς οικονομίας και της διεθνούς γεωπολιτικής πολλά χρόνια πριν. Όπως πολύ ευγενικά έχει λεχθεί και στην ελληνική τηλεόραση κανένας από τους πολιτικούς δεν είναι προδότης. Η ψυχή μου δε βγαίνει στην τηλεόραση εμένα. Το στόμα μου βγαίνει, Και είπε κάποιος ότι κάποιοι υπέθεσαν ότι ο μεγάλος μας προστάτης η Αμερική αρκεί για να εξασφαλίσει, να διασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή οπότε τους κάναμε τα χατίρια ούτως ώστε να φωνάζουμε τον μεγάλο αδερφό με τα μπράτσα της νταλίκας ας πούμε και να λέει «ρίξ' του ένα ξύλο αυτουνού» ή «προστάτεψε μας». Η θεωρία των προστατών. Όμως η θεωρία των προστατών και  η θεωρία των διαπραγματευτών στοίχισε στην Ελλάδα. Να φτάσουμε να έχουμε ασήμαντου; πολιτικούς, ασήμαντου στο μέγεθος, ανθρώπους που δεν τους σέβεται κανείς διότι εκείνοι οι οποίοι πήγαν να διαπραγματευτούν αντικαταστάθηκαν από τους "yes men", αυτούς που λένε ναι, αυτούς που έρχονται στην εξουσία με συγκεκριμένη ατζέντα, με συyιcειφιμένες οδηγίες από κάποιου; άλλους για να κάνουν κάποια πράγματα. Και ο ρόλος των κυβερνητών είναι τι; Να πείσουν τον λαό,
να τον καλμάρουν ότι καλύτερα είναι έτσι. Ωραία είναι τα πράγματα. Κάνουμε ότι
μπορούμε. Εσείς είσαστε καβγατζήδες. Είσαστε λάθος που τα θέλετε όλα δικά σας.
Είστε εγωιστές. Όποιος θέλει το καθαρό, είναι εγωιστής. Όποιος θέλει το μπαχαλέ
είναι σύγχρονος. Επομένως ο ρόλος της πολιτικής ηγεσία; της Ελλάδος
μακροχρονίω; με εξαφέσεις βέβαια .•. Θυμηθείτε ..•~Eμείςοι νεότεροι θυμόμαστε ότι όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου είπε «δε μιλάω με του Τούρκους», τον ρίξανε. Aλλά ο Γεώργιος Παπανδρέου έμεινε ως «Γέρος της δημοκρατίας». Ποιος θυμάται ή θα θυμάται άλλους ασήμαντους. υπουργούς Οικονομικών ή ασήμαντους πρωθυπουργούς οι οποίοι στη λίστα... Πέστε μου δύο πρωθυπουργούς, πέστε μου δύο υπουργούς οικονομικών ... Εντάξει θυμόμαστε τον Δημήτρη το Τσοβόλα επειδή ήταν δυναμική προσωπικότητα. Πάτε πίσω τους τέσσερις υπουργούς οικονομικών και θυμηθείτε τους. Ποιοι ήτανε; Και ποιος θα θυμάται τον κύριο Πακωνσταντίνου μετά πέντε ή δέκα χρόνια; Παρά τη ζημία που έχει κάνει στην ελληνική οικονομία. Αξιολόγηση. Ποιος; Κανείς. Επομένως αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται ούτε για να δημιουργήσουν, ούτε για να προσφέρουν στην πατρίδα. Έρχονται για να εκτελέσουν μία ατζέντα εντολών και η ατζέντα εντολών τότε ή~αν η δημιουργία γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου, γι~ συνδιαχείριση του πλούτου του Αιγαίου. Αυτό παίχτηκε εκείνο το βράδυ στα 'Ιμια. και για αυτό υπήρξε και η εθνική προδοσία. Όπου εστάλη ο ελληνικός στόλος, όπου εστάλη το πολεμικό ναυτικό με μπάντες και με φανφάρες όχι ως ναυτικό από κυβέρνηση και είχαμε από ότι θυμάστε είχαμε ένα τηλεοπτικό δίκτυο να δείχνει ~-ένα τα καράβια που φεύγανε από το ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Για να γυρίσ πίσω ο ελληνικός στόλος με υποστολή της σημαίας στα Ίμια. Παίχτηκε και ένα άλλο βρώμικο παιχνίδι από την τότε κυβέρνηση εκείνο το βράδυ, το οποίο χρόνια α ότερα εξεφράσθη και ποιος θα το πει βέβαια ... πρέπει να περάσουν πενήντα χρόνια, να έρθουν οι απόγονοί μας, να ανοίξουν οι απόρρητοι φάκελοι για να καταλάβουμε ότι υπήρχαν εντολές για να
δημιουργηθεί το περιβάλλον για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Τα Ίμια του '96
ήτανε για να γίνουν γκρiζες ζώνες. Και αφοϋ αρνήθηκαν οι ελληνικές κυβερνήσει;
της προπαγάνδας ότι υπάρχει πετρέλαιο τώρα ξαφνικά αφήνονται τα μέσα μαζική;
κουβέντας να παρουσιάσουν ότι υπάρχουν πετρέλαια στο Αιγαίο. Όταν βρήκα εγώ
πετρέλαια στη Θεσπρωτία ως νομάρχης μου είπανε «σώπα, δε θα τα πεις πουθενά σε κανέναν». 1980. Το 2011 επειδή είναι έτοιμο το πακέτο σονδιαχείρισης ξαφνικά
ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν πετρέλαια, ότι υπάρχει φυσικό αέριο. Όπως
ανακαλύπτουμε ότι τάχα η ελληνική γραφειοκρατία και η ελληνική ολιγωρία και η
ελληνική τσαπατσουλιά δε φρόντισε ποτέ για να φτιάξει ούτε την οικονομική ζώνη
της Ελλάδος, την ΑΟΖ ούτε να κατοχυρώσει τα δικαιώματα της ούτε να κάνει
συνθήκεξ. Εurομπάχαλο. Δεν μπορώ θα το πω. Μπουρδέλο! Και γιατί είναι έτσι; Ο
αείμνηστος θείος μου ο Νικόλαος Σκαραμαγκάς θα μου έλεγε ότι και στο μπουρδέλο αγόρι μου υπάρχει τάξη. Εδώ δεν υπάρχει τίποτε. Κακό παιδί, ε; Μου προσεύχονται από μέσα, μη λες κακά λόγια. Τι να κάνω ... Με εμπνέει το περιβάλλον. Η χώρα της παρτούζας, Λυπάμαι, ζητώ συγγνώμη από τους φiλoυς μου αλλά μέσα στην καρδιά μας έτσι λέγονται αυτά τα πράγματα. Έτσι λέγονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πολύ βρωμιά, Και υπάρχει συνομωσία. Συνωμοσία δε χρειάζεται να είναι ο Αλ Καπόνε ... Συνομωσία είναι όταν σου λένε μη δείχνεις τα πράγματα όπως είναι, παίζε με εικόνα για να κοροϊδέψουμε τον κόπανο που είναι απέναντι, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Εσύ λέγε του τα έτσι. Τον κρατάς ευχαριστημένο. Λέγε ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο, ότι
είναι Ψωροκώσταινα, ότι έχουμε κρίση, ότι ... ότι ... ότι ... Τράβα του και μία
ψεύτικη κρίση, σαν και αυτή εδώ, της απάτης του ευρώ και εν συνεχεία πες του αφού χρωστάς και σου έχουμε πάρει και τη σύνταξη, μην κουνηθείς τώρα που θα
διαπραγματευτσόμε τον πλούτο του Αιγαίου και θα τον δώσουμε εύκολα-εύκολα και σε πέντε έξι χρόνια θα σου δώσουμε πίσω τα τρία ευρώ που σου πήραμε από τη σύνταξη. Είναι πολύ βρώμικο το παιχνίδι. Και της δήθεν κρίση; με το ευρώ και την απάτη της Ευρώπης και το γιατί τώρα αποκαλύπτεται ξαφνικά ότι το Αιγαίο έχει πετρέλαια. Και για το ότι ποτέ δεν κατοχυρώθηκε η οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Ούτε καν με την Αλβανία. Ούτε καν στο Ιόνιο. Ούτε καν με τη Λιβύη. Ούτε καν με την Αίγυπτο. Πούντο; Και παίχτηκε και ένα άλλο βρώμικο παιχνίδι εκείνο το βράδυ για να τα ρίξουμε κάπου α.λ/ού. Ότι η κρίση δεν θα υπήρχε εάν οι Ένοπλες Δυνάμεις καθόντουσαν στην πάντα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκείνο το βράδυ έκαναν το καθήκον τους. Το έχουμε πει από αυτό το κανάλι πολλές φορές και με τον Κώστα τον Χούντα στο  τραπέζι». «...Όμως οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην εξουσία τότε ήτανε προάγγελοι των ανθρώπων που είναι στην εξουσία σήμερα. Αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της Ελλάδας ως οντότητας. Η Ελλάδα δεν είναι τσούλα για να την παίρνει ο καθένας. Η Ελλάδα είναι η μάνα μας και η γυναίκα μας. Αυτοί όμως που πιστεύουνε ότι δεν υπάρχουν πατρίδες αλλά μόνο τσούλες, οι οποίοι ασπάζονται τη διεθνή και
την παγκόσμια διακυβέρνηση ... Άχρωμοι άνθρωποι, χωρίς ψυχικό κραδασμό, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμό, χωρίς προτεραιότητες. Άνθρωποι που διαβιούν σε ένα κενό ψυχής και ένα κενό εγκεφάλου, Οι άνθρωποι του τίποτα. Οι άνθρωποι της παyιcόσμιας διακυβέρνησης, Δηλαδή του τίποτα. Της ολιγαρχίας, της δύναμης, των ολίγων και των υπολοίπων μαζών, της αγέλης για την εκπαιδεύεται για την οποία εκπαιδεύονται όλοι οι λαοί και εκπαιδεύεται ο ελληνικός λαός » .
Ένδειξη DVD 2:06':57" -2:01':58" «...Αυτή η περιρρέουσα κατάσταση αυτού του δήθεν τεμπέλη λαού, του δήθεν αδιάφορου και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο καφές και η παρτούζα δεν είναι σωστή. Υπάρχουν ελάχιστοι, μία μειοψηφία συνανθρώπων μας, οι οποίοι μέσα στην ανία τους και μέσα στη χαχανοσύνη, που τους επέβαλε το σύστημα τα έχουν χαμένα. Aυ.iJ. δεν είναι αυτό η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι ο καφενές. Η Ελλάδα δεν είναι η διεφθαρμένη αδράνεια της ψυχής. Του όπου κάτσει. Του όλα είναι αποδεκτά, μη ζοριζόμαστε, μην τσακωνόμαστε. Όλα είναι αποδεκτά. Όπου κάτσει. Και στα σκατά
να κάτσει, καλά είναι. Αυτή είναι η νέα θεωρία. Κοιτάω και μέσα να δω αν μου
κάνουνε ότι θα με δείρουνε με αυτά που λέω. 'Εκφραση αηδίας αδέρφια! Δεν αντέχω Eκπoμπή «Toμές» 111' 02,02.2011 από 21:10' έω, 22:07'
'Eνδεξη DVD 1:23':13" - 01:26':35"
«...Στις 13 Ιανουαρίου είχαμε ένα σκληρό περιστατικό, το οποίο τότε κρατήθηκε
μυστικό και βεβαίως μετά έγιναν επερωτήσεις στη Βουλή, το έβγαλε ο τηλεοπτικός
σταθμός KONTRA, βγήκε στο διαδίκτυο καταρχήν και για όλους όσους δεν το πήραν χαμπάρι γιατί το σύστημα σκοπό έχει όχι να πει την αλήθεια αλλά για να κατευνάσει τα πνεύματα των Ελλήνων και να τους κάνει να αποδεχθούν τα σκουπίδια και την κοπριά στην οποία τους έχει τάξει το έκρυψε αλλά εμφανίστηκε καταρχήν στο διαδίκτυο.Τι είχε συμβεί στις 13 Ιανουαρίου; Δύο ελικόπτερα ανθυποβρυχιακά του πολεμικού ναυτικού, οι δύο μοίρες του πολεμικού ναυτικού, των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού που είναι στο Κοτρώνι στο Μαραθώνα και είχα τη χαρά να επισκεφθώ τη βάση αρκετά; φορές και να δω κάποτε εκεί και το ελικόπτερο αυτό το οποίο κατέρριψαν οι Τούρκοι στα Ίμια χάριν κάποιων μειοδοτών, που ήταν εκείνη την εποχή εις την ηγεσία της χώρω; «Ευχαριστούμε την κυβέρνηση των Η.Π.Α.» ... Έτσι; Πήγαν λοιπόν τα ελικόπτερα και καθώς πηγαίνανε σε κάποια αποστολή εντοπίζουνε ένα υποβρύχιο. Το υποβρύχιο αυτό καλείται να αποκαλύψει ποιο είναι και δεν αποκαλύπτει. Υπάρχει και φωτογραφία ακριβώς για το που εντοπίστηκε το υποβρύχιο αυτό. Παρακαλώ να δούμε τη φωτογραφία. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ανάμεσα στην Κέα, τη Μακρόνησο, έτσι; Αυτό αριστερά λέει Μακρονήσι. Σούνιο παιδιά ... Να ανεβούμε στο Σούνιο, να ανεβεί και ο Αιγέας και να πέσει άλλη μια φορά για την ξεφτίλα στην οποία έχουμε φτάσει. Ιδού που εντοπίστηκε το τουρκικό υποβρύχιο από τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Έτσι; Ένα τέτοιο ελικόπτερο λοιπόν, τα οποία είναι δικά μας παιδιά και παιδιά που τα ξέρουμε και παιδιά που τα αγαπάμε και είναι λεβεντόπαιδα από καλές οικογένεια; με ναυτική παράδοση ... Εντοπίζουνε λοιπόν το υποβρύχιο, το τσιμπάνε, βλέπουνε κι ένα περισκόπια εκεί που
το υποβρύχιο καταδύεται ... ποντίζουνε αμέσως τα σονάρ δύο ελικόπτερα και
βλέπουνε ότι πρόκειται περί υποβρυχίου. Ειδοποιείται η διοίκησή τους στο
Μαραθώνα, ειδοποιείται ο θάλαμος επιχειρήσεων Εθνικής Αμύνης, τίθεται το
σύστημα σε ενέργεια για να μην πούμε σε συναγερμό, στέλνονται άλλα δύο
ελικόπτερα υποβρυχιακά Aegean Hawk του πολεμικού ναυτικού, ποντίζουν και αυτά τα σονάρ τους και εyιcλωβίζεται το υποβρύχιο. Τελικά αποδεικνύεται ότι είναι Τούρκοι; ο μάγκας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες βγήκαν στο διαδίκτυο και από το defence.net για να βιβλιογραφήσουμε και την κατάσταση, είχαν βγει περιπολία και μάλιστα υπάρχει και η εκδοχή ότι είχανε βγει δύο υποβρύχια εκ των οποίων το ένα αυτό που είδαμε για να εντοπίσουνε το ίχνος του καινούργιου υποβρυχίου. Αυτού που γέρνει. Το Παπανικολής, το οποίο πληρώσαμε στους γερμανούς για να γέρνει. Λοιπόν... Και υποτίθεται τώρα ότι δε γέρνει γιατί το διορθώσαμε. Έχετε δει τσούλα να στρώνει; Εγώ δεν έχω δει, Πάμε παρακάτω ... » ΈνδειQ1 DVD 1:26':50" - 01:31':20"
«... Εάν υπήρχε λοιπόν ένας πρωθυπουργό; όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος μέσα στο παντελόνι του είχε κάποια πράγματα, έτσι; Τα οποία μπορεί να
χρησιμοποιούσε και αλλιώς -δική του δουλειά- και χαλάλι του και κέφι του αλλά τα χρησιμοποιούσε και για τον τσαμπουκά της Ελλάδας... Τι θα έκανε ο Ανδρέας
Παπανδρέου... Θα εγκλώβιζε το υποβρύχιο, όπως το εγκλωβίσαμε εμείς, θα του
λέγανε: αναδύσου, πες μας ποιός είσαι, Θα συλλαμβανόταν το πλήρωμα, θα έβγαινε στην παραλία, θα τους καταγράφαμε τα ονόματα, έτσι; θα γινότανε κατάσχεση του υποβρυχίου, κράτηση του υποβρυχίου και αν θέλανε με ένα ύφος και γαλόνι παραπάνω θα τους τη χαρίζαμε αφού τους καταγράφαμε και τους φωτογραφίζαμε θα τους λέγαμε: πηγαίνετε τώρα σπίτι σας, αι σιχτίρ και εσύ και η τσούλα σας. Έτσι; Αυτό λέγεται εθνική κυριαρχία. Αυτό λέγεται εθνική κυριαρχία. Οπως είπαμε κι άλλη φορά η κυβέρνηση που έχουμε δεν είναι κυβέρνηση προδοτών. Δεν αντιλαμβάνεται τι θα πει Ελλάδα, τι θα πει εθνική κυριαρχία. Οπως κάποιοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τι εστί κρεβατοκάμαρα, ότι δεν παρελαύνουν όλοι από την κρεβατοκάμαρα τους, σε τρίγωνο, σε τετράγωνο, σε ότι διάολο θέλεις. Έχω δει ανθρώπου; οι οποίοι λένε: έχω μία σχέση και όταν αρχίζουν να σου τη λένε τα έχουνε με οκτώ παντρεμένους και έξι γκόμενες ταυτοχρόνως. Αυτή η νοοτροπία ... Και αυτό το αποδέχονται ότι είναι έρωτας. Εντάξει ... Μυαλό και γούστο τους. 
Όμως δεν μπορεί αυτή η νοοτροπία να αναφέρεται στην εθνική κυριαρχία. Δεν μπορεί να έχουμε στην εθνική κυριαρχία ανθρώπους, οι οποίοι άσχετα με... δεν ξέρω τι κάνουνε στην ιδιωτική τους ζωή ... Φέρονται όμως ως οι τσούλες στο κρεβάτι τους. Απέναντι στην Ελλάδα. Η εθνική κυριαρχία υπάρχει. Η κυβέρνηση μας δεν, είναι κυβέρνηση προδοτών. Η κυβέρνηση μας είναι κυβέρνηση που δεν αντιλαμβανεται οτι υπάρχει Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα έχει πόρτα. Και ότι δεν είναι σαλούν η Ελλάδα, από αυτές τις πόρτες που τις κλωτσάς και μπαίνεις μέσα. Έτσι; Η Ελλάδα δεν είναι μπουρδέλο, Έτσι; Η Ελλάδα δεν είναι σαλούν. Η Ελλάδα δεν είναι χαμαιτυπείο με πτυελοδοχεία. Η Ελλάδα είναι σπιτικό με πόρτα. Αυτό δεν καταλαβαίνει και δεν το έχει μέσα στην ψυχή της η ηγεσία της χώρας. Δεν καταλαβαίνει τι θα πει ιδιοκτησία. Η Ελλάδα είναι ιδιοκτησία υλική και νοητική. Υλική και άυλη. Αυτό δεν αντιλαμβάνεστε. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες που δίνουν οι τσούλες. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα; Όλο αυτό το μπάχαλο ... και δεν είναι τωρινό και εν συνεχεία θα δούμε και άλλα πράγματα ... Έτσι; Αλλά όλο αυτό το μπάχαλο, το οποίο έχει γίνει είναι θέμα νοοτροπίας του πως αντιλαμβάνονται κάποιοι τι εστί πατρίδα. Και υπάρχουν κάποιοι που δεν αντιλαμβάνονται την έννοια πατρίδα. Και μάλιστα αυτοί που διαφημίζουνε και τη διεθνή διακυβέρνηση έχουν ενστερνιστεί το να
γκρεμιστεί η πατρίδα. Καταργείται. Ντεμοντέ το πράγμα. Σαν τους ανοιχτούς γάμους στην Αμερική που λέει ο άλλος «μια στιγμή να σου δώσω τη γυναίκα μου» και κλείνει ραντεβού να φύγει. Αυτή η αηδία ας πούμε. Έτσι; Διότι κατηργήθη η έννοια της οικογένειας. Επομένως καταργήθηκε και η έννοια της πατρίδας. Ανοικτό σπίτι. Στέλνεις τη γυναίκα σου να αποκτήσει εμπειρία; και να γυρίσει πίσω. Αυτό έγινε βέβαια το '70 στην Αμερική και μετά αφού διαλύθηκε το σύμπαν
ξανασυμμαζεύτηκαν. Λοιπόν ... Κάποια στιγμή θα συμμαζευτούνε και οι δικοί μας οι μάγκες εδώ και θα φύγουν αυτοί, τους οποίους κανένας δε θα θυμάται και θα έρθουν πάλι άνθρωποι σοβαροί πολιτικοί που θα αγαπούν την πατρίδα. Και αυτό το σκουπίδι και ο όζων βόθρος της παγκοσμιοποίηση ς άλλη μια φορά -γιατί έχει επιχειρηθεί πολλές φορές στη ζωή και στην ιστορία- θα καταργηθεί. Και θα ξανασυμμαζευτούμε πάλι. Και θα φύγουν οι τσούλες και θα έρθουν οι άνθρωποι πάλι. Έτσι; Είμαι οργισμένος διότι έχουν και συνέχεια τα ελικόπτερα. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, το οποίο λέγεται υπουργείο Άμυνας ... Το βγάλαμε το Εθνικής από το Οικονομίας, το Εθνικής από εδώ, το Εθνικής από εκεί. .. Δεν υπάρχει Εθνική Παιδεία, δεν υπάρχει Εθνική Οικονομία. Μπουρδέλο. Έτσι; Ανοίγεις την πόρτα, κάθε μέρα και άλλος στο κρεβάτι σου. Έδωσε εντολή στα ελικόπτερα να βοηθήσουν το υποβρύχιο να φύγει. Βγήκε ο γκόμενος από την κρεβατοκάμαρα και  του δώσαμε και πετσέτα να πλυθεί. Πολύ ωραία».
«...Το να βγαίνει ο γκόμενος από την κρεβατοκάμαρα της γυναίκας μας και να του
δίνουμε πετσέτα, δεν χάλασε ο κόσμος ... Όλα σκατά είναι, Έτσι νομίζετε. Ότι είναι όλα σκατά. Τα μούτρα σας είναι σκατά. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα ούτε οι Έλληνες. Είμαστε πολλοί Έλληνες που αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Και πολλοί Έλληνες που επιμένουμε να έχουμε καθαρή την ψυχή μας και καθαρή την αγάπη μας για την Ελλάδα και επιμένουμε να την έχουμε καθαρή την αγάπη μας για την Ελλάδα. Και κάτι θα γίνει για να μείνει καθαρή η αγάπη μας για την Ελλάδα και εμείς θα πεθάνουμε όπως όλοι. Αλλά η Ελλάδα θα μείνει. Και θα μείνει και θα γραφτεί στην ιστορία όπως γράφτηκε, θα υπάρχουν στην ιστορία ανεξίτηλα τα ονόματα των μεγάλων πολιτικών, των μεγάλων στρατιωτικών, των μεγάλων ανδρών και γυναικών από Κολοκοτρώνη και Μπουμπουλίνα μέχρι σήμερα και θα υπάρχουν και τα ασήμαντα τσουτσέκια που περάσανε από εδώ, τα οποία απλώς πουλήσανε για να αποκτήσουνε μια πισίνα, μια βίλα, ένα τριώροφο και κάτι άλλες ανοησίες, που αποτελούν υπέρτερο αγαθό στη ζωή τους. Εξαρτάται τι υπέρτερο αγαθό έχεις. Αν το υπέρτερο αγαθό είναι η ευτέλεια, ευτελώς θα ζήσεις. Δική σου επιλογή. Aλλά εμείς τι χρωστάμε; Αυτή η πατρίδα. Αυτή η Ελλάδα. Αυτή, η οποία δεν είναι δική σας για να τη διαλύσετε. Δε μπορείτε να βγάζετε τρελούς τους χειριστές των ελικοπτέρων ότι εντοπίζουν ναυάγιο, διότι θέλετε να βγάλετε άχρηστο το πολεμικό ναυτικό ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα υποβρύχιο από τα ελικόπτερα από πάνω από ένα ναυάγιο. Και να πείτε: είναι άχρηστος ο στρατός, κοστίζει. Δεν παράγει όπως είπαν κάποια τζίνια. Να τον καταργήσουμε το στρατό και μια και φέραμε όλο τον οίκο ανοχής της παγκ:οσμιοποίησης στην Ελλάδα να μη μείνει τίποτα. Πολύ ωραία».
Ένδειξ.n DVD 1:50':15" - 01:50':33"
Διαβάζοντας από ιστορικό βιβλίο λέει τα εξής: «... 12 Οκτωβρίου του '44 υψώνεται η
σημαία η ελληνική στο βράχο της Ακρόπολης, όπου τρέχει κάθε χρόνο ο 
τελετάρχης της Νομαρχία; ο Αντρίκος ο Σκαλτσίλας πρώτος και καλύτερος και ανεβαίνει την Ακρόπολη για να ανεβάσει τη σημαία εκεί επάνω ... (κάνει παλινδρομική κίνηση με το δεξί του χέρι μιμούμενος προφανώς το ανέβασμα της σημαίας) και να βάλει τους ~ άλλους στη θέση τους ... »
σ-Σημείωση: Σε καμία από τις δύο εκπομπές δεν υπάρχει σήμανση.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελιών ιδιωτών. Πρόκειται περί
εκπομπή; λόγου με το διακριτικό τίτλο: «Τομές», η οποία ασχολείται με θέματα
κυρίως πολιτικού περιεχομένου. Κατά τις δύο ημέρες που προαναφέρθηκαν, η
εκπομπή ασχολήθηκε με τα επεισόδια στα νησιά Ίμια και τη σχετική συμπεριφορά
της ελληνικής πολιτείας. Καίτοι η εκπομπή έπρεπε να έχει σήμανση καταλληλότητας,
ο τηλεοπτικό; σταθμός παρέλειψε την εν λόγω υποχρέωσή του. Όμως πλέον τούτων,
ο τρόπος εκθέσεως των γεγονότων και κριτικής αυτών ήταν εντελώς απαράδεκτος.
Ήταν λόγο; προπετής, εριστικός και απρεπής, εντελώς ασύμβατος με την έκθεση και
κριτική ιστορικών γεγονότων. Ενδεικτικέ; είναι οι λέξεις και φράσεις: «κοπριά»,
«κολόβραχος», «έχετε δει τσούλα να στρώνει;», «Δεν υπάρχει Εθνική Παιδεία, δεν
υπάρχει Εθνική Οικονομία. Μπουρδέλο. Έτσι; Ανοίγεις την πόρτα, κάθε μέρα και
άλλος στο κρεβάτι σου. Έδωσε εντολή στα ελικόπτερα να βοηθήσουν το υποβρύχιο
να φύγει. Βγήκε ο γκόμενος από την κρεβατοκάμαρα και του δώσαμε και πετσέτα να
πλυθεί. Πολύ ωραία», «Ολα σκατά είναι. Έτσι νομίζετε. Ότι είναι όλα σκατά. Τα
μούτρα σας είναι σκατά». Οι εκπομπές δεν ανταποκρίνονται στην προαναφερθείσα
διάταξη του Συντάγματος, κατά την οποία πρέπει να επιδιώκουν την πολιτιστική
ανάπτυξη της χώρα και όχι τον εκχυδαϊσμό της». Με βάση αυτά τα πραγματικά
περιστατικά, επιβλήθηκε με την ως άνω απόφαση του ΕΣΡ στον τηλεοπτικό σταθμό
η διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ. Δεν προσκομίσθηκαν
αποδεικτικά στοιχεία που να αναιρούν την αλήθεια των δια της ως άνω αποφάσεως
του Ε.Σ.Ρ. γενομένων δεκτών πραγματικών περιστατικών. Η υπό κρίση αίτηση
θεραπείας είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί.
Για τους λογους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας της εταφείας με την επωνυμία
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α ΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού
σταθμού με διακριτικό τίτλο mGH TV Ν. Αττικής, κατά της 260/4.7.2011
κυρωτική; αποφάσεως του ΕΣΡ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2011, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 10η Οκτωβρίου 2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

ΠΗΓΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου