Κυριακή 8 Απριλίου 2012

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ !!!


Είκοσι σημαντικές αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και στη φορολογία ακινήτων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης θα περιλαμβάνει η φορολογική μεταρρύθμιση που θα απασχολήσει την επόμενη...
κυβέρνηση και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τα μέσα του ερχόμενου καλοκαιριού. Σύμφωνα με το σχέδιο, για πρώτη φορά θα κληθούν όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες, δηλαδή περίπου 8,5 εκατομμύρια, να δηλώσουν σε μια αρχική κατάσταση όλα τα περιουσιακά στοιχεία τους και στη συνέχεια όλες τις ετήσιες μεταβολές. Στα περιουσιακά στοιχεία θα περιληφθούν, οι καταθέσεις, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής, οι μετοχές, τα αμοιβαία κεφάλαια και οτιδήποτε άλλο έχει κάποιος στην κατοχή του. Τα 20 μέτρα που θα προβλέπονται στη φορολογική μεταρρύθμιση του Ιουνίου -
 Μείωση των φορολογικών κλιμακίων σε 3 ή 4 - 
Αντικατάσταση φοροαπαλλαγών με στοχευμένες επιδοτήσεις - 
Επαγγελματικά τεκμήρια ελάχιστου εισοδήματος - 
Δήλωση αρχικής κατάστασης και ετήσιων μεταβολών όλων των περιουσιακών στοιχείων - Αναλυτική καταγραφή δαπανών διαβίωσης για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος - Ενιαίος φορολογικός συντελεστής σε όλα τα νομικά πρόσωπα - 
Επέκταση του συστήματος φορολογικού πιστοποιητικού και στις μικρότερες επιχειρήσεις - Αντικατάσταση φοροαπαλλαγών με έκπτωση τεκμαρτού τόκου μετοχικού κεφαλαίου - 
Νέα νομοθεσία για τη φορολογία ενδοομιλικών συναλλαγών - 
Απλοποίηση του ΚΒΣ και αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Αυτοτελής φορολόγηση με ενιαίο συντελεστή (π.χ. 20%) όλων των εισοδημάτων από κεφάλαιο - Ένας και μόνο φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας με κλιμακούμενο συντελεστή -
 Τα τοκοχρεολύσια της πρώτης κατοικίας (ως ένα μέγεθος) εκπίπτουν του φόρου κατοχής - Κατάρτιση τράπεζας τιμών ακινήτων και σταδιακή αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών - Σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ - 
Σταδιακή κατάργηση των μη ανταποδοτικών φόρων υπέρ τρίτων - 
Εισαγωγή φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών - 
Υποχρεωτική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά - 
Συνδυασμένες δράσεις για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή - 
On line σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το σύστημα Taxis


Read more: http://www.pitsounicity.gr/2011-01-10-15-26-00/15268-2012-04-08-23-03-01.html#.T4IqoUQ3GR8.facebook#ixzz1rWCvhppR

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου