Τρίτη 17 Απριλίου 2012

ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ !!! ΨΗΦΙΣΕ ΤΟΥΣ ....!!!!!!


    Τη στιγμή που εκδότες και καναλάρχες μειώνουν συστηματικά τους μισθούς, 
προχωρούν σε αθρόες απολύσεις εργαζομένων και πατούν κάθε εργασιακό δικαίωμα,
 η κυβέρνηση του Μνημονίου τους έκανε ένα ανέλπιστο δώρο…
    Δε φτάνει από από το 1989 μέχρι και σήμερα, χρησιμοποιούν χωρίς να έχουν δώσει
 φράγκο τις τηλεοπτικές συχνότητες, δε [μορε] φτάνει που χρωστούν εκατομμύρια
 στα ασφαλιστικά ταμεία, δε φτάνει που κουρεύουν μισθούς και αποζημιώσεις,
 δε φτάνει που καθυστερούν έως και 12 μήνες την καταβολή των δεδουλευμένων… 
ήρθε η κυβέρνηση, λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών να τους δωρίσει τα χρέη
 τους! 
     Χρέη που στερούν, ουσιαστικά, τεράστια έσοδα στα δημόσια ταμεία.

     Χρέη που θα ανακούφιζαν από ακόμη ένα βάρος τους Έλληνες φορολογούμενους.
     Το νομοσχέδιο… κομπίνα Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την
 ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/18/ΕΕ για τη γονική άδεια,
 στο άρθρο 42 ρυθμίζει ζητήματα του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ.
     Συγκεκριμένα μειώνει τις εργοδοτικές εισφορές των τυπογραφικών επιχειρήσεων 
σε ποσοστό 5,1% ως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 με προϋπόθεση να μη προβούν σε
 
απολύσεις.

     Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί έως και 5 χρόνια.Επίσης επιδοτεί τις
 ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων ΜΜΕ αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2010
 ως 31 Δεκεμβρίου 2014 με τον όρο να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους 
των τομέων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, εφόσον δεν έχουν απολύσεις που να υπερβαίνουν
 το ποσοστό 5% όπως ο νόμος ορίζει.
      Τέλος με άλλη ρύθμιση διευκολύνει τη συνταξιοδότηση των τεχνικών 
τυπογραφείωνΑναλυτικά το επίμαχο άρθρο…αρθρο 42Ρυθμίσεις ΕΤΑΠ ΜΜΕ1.

      Η εισφορά των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών του εδαφίου γ της 
παραγράφου 1 των άρθρων 33 του β.δ. 29.05/25.06.1958 «Περί εγκρίσεως 
καταστατικού ΤΑΕΤΑ» (Α’ 96) και της παραγράφου 1 του άρθρου 1
 του ν.δ. 166/21-25.09.1973 (Α’ 233) καθώς και η εισφορά των τυπογραφικών 
επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 2556/1997 (Α’ 270) κατά
 το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως και 31.12.2013 καθορίζεται σύμφωνα
 με το εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ως  άνω β.δ. 29.05/25.06.1958, εφόσον οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές
 καθ’όλο το χρονικό αυτό διάστημα ισούνται με ή υπερβαίνουν τον μέσο όρο
 των θέσεων εργασίας του Ιανουαρίου του έτους του 2012, σύμφωνα με τις
 μισθοδοτικές καταστάσεις που υπέβαλαν στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
      Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο χρόνος ισχύος της παρούσας 
διάταξης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και πέντε έτη.
      2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α’ 202) καταργείται από 
την 01.01.2012.

      Ασφαλισμένοι οι οποίοι έως την 31.12.2011 κατέβαλαν την πρόσθετη εισφορά του
 καταργούμενου άρθρου και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, δικαιούνται να 
συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο εκάστοτε όριο ηλικίας 
κατά δέκα (10) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης.
      3. Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) που απασχόλησαν ή 
θα απασχολήσουν από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2014 επιδοτούμενους ανέργους 
των Τομέων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μπορούν να συμψηφίσουν ασφαλιστικές εισφορές 
με το ποσό που αντιστοιχεί στην ήδη καταβληθείσα επιδότηση, εφόσον δεν έχουν
 απολύσεις ανά έτος που υπερβαίνουν το ποσοστό του 5% των εργαζομένων.

      Μονόδρομος η απεργία Πλέον, ολοένα και περισσότερο η ΕΣΗΕΑ έχει αρχίσει
 να φλερτάρει σοβαρά με την ιδέα της απεργίας διαρκείας, μεσούσης της 
προεκλογικής περιόδου, σε όλα τα ιδιωτικά Μέσα Ενημέρωσης, αν χρειαστεί
 ακόμη και ανήμερα των εκλογών! 
      Όσο οι εκδότες και οι καναλάρχες δεν υπογράφουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που να είναι προς όφελος των εργαζομένων
 κι όχι της τσέπης τους και των κερδών τους, η ανάγκη να τους “κλείσουν” 
οι εργαζόμενοι τα μαγαζιά είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου